Sztuczna inteligencja – nowa monografia dr hab. Andrzeja Krasuskiego, radcy prawnego

1 paź, 2020 | Aktualności

Przedmiotem monografii jest analiza statusu prawnego systemów informatycznych zawierających oprogramowanie samouczące się, występujących w obrocie prawnym w wersji dobra niematerialnego jak również w wersji zmaterializowanej.

Mając na uwadze, że systemy informatyczne oparte na oprogramowaniu samouczącym się realizują określone zadania w imieniu człowieka, w niniejszej publikacji nadana została im zbiorcza nazwa sztucznych agentów, którzy – w celach klasyfikacyjnych – zostali podzieleni na agentów oprogramowania oraz na roboty.

Autor recenzowanej książki od lat zajmuje się interakcją między nowoczesną technologią a życiem człowieka. Jest uznanym w kraju i na świecie autorytetem w zakresie łączności elektronicznej, prawa teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych. Jego kolejna książka „Status prawny sztucznego agenta. Prawne podstawy zastosowania sztucznej inteligencji” stanowi niezwykle ciekawe, poważne i istotne wprowadzenie do dyskusji w Polsce nad postrzeganiem nowoczesnych technologii, ich znaczenia i roli nie tylko w codziennym życiu, ale przede wszystkim ich miejscem w systemie prawnym. Recenzowana książka stanowi wielowymiarowe opracowanie dotyczące miejsca tzw. sztucznego agenta w systemie prawnym. Należy podkreślić metodologię oraz starannie dobraną systematykę pracy, które w przyjętym temacie odgrywają kluczową rolę.

fragment recenzji dr hab. Rafała Blicharza, prof. UŚ

Więcej informacji o monografii znajdziecie Państwo na stronie wydawnictwa CH BECK: https://www.ksiegarnia.beck.pl/19534-status-prawny-sztucznego-agenta-podstawy-prawne-zastosowania-sztucznej-inteligencji-andrzej-krasuski

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!