Prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

12 sty, 2014 | Aktualności

31 grudnia 2013 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1697 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji. Rozporządzenie określa wysokości stawek rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji i zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2832 oraz z 2009 r. Nr 24, poz. 148).

Rozporządzenie określa wysokość nowej opłaty za prawo do wykorzystywania numerów rutingowych wskazanej w art. 184 ust. 2 pkt 14 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Numery rutingowe są wykorzystywane przy realizacji uprawnień abonentów do przenoszenia numerów. Wprowadzono ponadto modyfikacje wysokości stawek niektórych opłat, które nie były zmieniane od początku ich stosowania, tj. od roku 2001.

Wprowadzone zmiany zapewnią bardziej racjonalne wykorzystywanie poszczególnych zasobów numeracji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

18 grudnia 2013 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1586 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. Rozporządzenie określa wysokości stawek rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością zgodnie z nową, uproszczoną metodologią naliczania opłat określoną w art. 185 ust. 5 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. Nr 24, poz. 196 i Nr 266, poz. 2250 oraz z 2008 r. Nr 215, poz.1356).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!