Prawa i obowiązki abonentów – nowa książka dr hab. Andrzeja Krasuskiego, radcy prawnego

26 lut, 2021 | Aktualności

W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki abonentów, zarówno firm, jak i osób fizycznych, dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Szczegółowo omówiono m.in.:

• status prawny abonenta oraz pozostałych stron umowy;

• uprawnienia dostawcy usług telekomunikacyjnych do weryfikacji danych klienta;

• prawne mechanizmy w zakresie gwarantowania odbiorcom publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych parametrów jakościowych świadczenia tych usług oraz sposób mierzenia tych parametrów;

• tajemnicę telekomunikacyjną.

Autor uwzględnił zmiany do ustawy – Prawo telekomunikacyjne wprowadzone tzw. tarczą 3.0 – na ich podstawie od 21 grudnia 2020 r. abonent jest uprawniony do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi dostępu do tej sieci.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów firm korzystających z usług telekomunikacyjnych, kadry kierowniczej dostawców usług telekomunikacyjnych oraz osób fizycznych, dla których będzie stanowić istotne źródło praktycznych informacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Książka zainteresuje również prawników praktyków, a także przedstawicieli organów kontroli i nadzoru w obszarze ochrony abonentów, w tym konsumentów, korzystających z usług masowych.

Więcej informacji o publikacji znajdziecie Państwo na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer: https://www.profinfo.pl/sklep/prawa-i-obowiazki-abonentow-uslug-telekomunikacyjnych,143195.html

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!