Praktyka zamówień publicznych

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Nasze doświadczenie

Praktyka zamówień publicznych

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w zagadnieniach związanych z przetargami publicznymi, w tym doradzają w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Uczestniczyli w wielu postępowaniach dotyczących udzielenia zamówienia publicznego.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Z sukcesem realizujemy złożone projekty

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Wybrane projekty z zakresu zamówień publicznych, w których doradzali prawnicy naszej Kancelarii:

W

Reprezentowanie producenta uzbrojenia w przetargu publicznym na dostawę wirtualnego systemu pola walki dla Wojska Polskiego

W

Reprezentowanie producenta uzbrojenia w związku z przetargiem publicznym na dostawę pocisków rakietowych dla Wojska Polskiego

W

Reprezentowanie europejskiego producenta samolotów w przetargu publicznym na dostawę samolotów szkolno-bojowych wraz z symulatorami lotu dla Polskich Sił Powietrznych

W

Reprezentowanie integratora oprogramowania w przetargu dotyczącym świadczenia kompleksowych usług informatycznych na rzecz Polskiej Policji

W

Reprezentowanie europejskiego konsorcjum w związku z przetargiem publicznym na budowę elektrowni wiatrowej

W

Reprezentowanie producenta wyrobów farmaceutycznych w związku z przetargiem na dostawę wyrobów medycznych, w tym udział w negocjacjach z kontrahentem

W

Reprezentowanie wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym budowy autostrady w Polsce

W

Reprezentowanie koncesjonariusza w związku z budową autostrady w ramach przetargu na budowę i eksploatację miejsc obsługi podróżnych

W

Reprezentowanie wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym budowy i eksploatacji systemu elektronicznego poboru myta, w tym reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą

W

Reprezentowanie konsorcjum w sporze sądowym - przygotowanie protestu i odwołania. Udział w postępowaniu arbitrażowym

W

Reprezentowanie konsorcjum w związku z przetargiem publicznym dotyczącym projektu infrastrukturalnego, w tym weryfikacja dokumentacji wniosku. Udział w postępowaniu arbitrażowym

W

Reprezentowanie dostawcy produktów informatycznych w negocjacjach na dostawę i instalację serwerów dla wiodącego dostawcy usług telekomunikacyjnych w Polsce w ramach przetargu niepublicznego

W

Reprezentowanie europejskiego dostawcy oprogramowania w negocjacjach z jednym z polskich banków przy zawarciu umowy na wykonanie, wdrożenie i zintegrowanie złożonego systemu informatycznego do obsługi całej działalności banku

W

Reprezentowanie zagranicznego dostawcy oprogramowania w negocjacjach dotyczących wdrożenia systemu do prowadzenia gier liczbowych i loterii pieniężnych on-line

W

Reprezentowanie wiodącego producenta energii elektrycznej w związku z postępowaniem trybie zamówienia publicznego dotyczącego wdrożenia systemu bilingowego oraz licencjonowania praw autorskich.

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!