Praktyka prawa handlowego i prawa cywilnego

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Nasze doświadczenie

Praktyka prawa handlowego i prawa cywilnego

Świadczymy na rzecz naszych Klientów, działających w różnych dziedzinach gospodarki, bieżącą obsługę prawną w sprawach dotyczących prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Usługi doradztwa prawnego obejmują przygotowywanie różnych umów wykorzystywanych przez naszych Klientów w obrocie gospodarczym. Ponadto prawnicy Kancelarii doradzają naszym Klientom w złożonych sprawach dotyczących między innymi nabywania wydzielonych części przedsiębiorstw, w tym zasobów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, nieruchomości, jak również praw własności intelektualnej. Doradzamy naszym Klientom również w zakresie spraw korporacyjnych, w tym między innymi obejmujących zakładanie i likwidację spółek osobowych i kapitałowych, nabywanie udziałów i akcji, powoływanie i odwoływanie członków organów, prawnych form podejmowania decyzji w spółkach prawa handlowego.

 

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty, w których doradzali prawnicy naszej Kancelarii:

W

doradztwo prawne na rzecz inwestora zagranicznego w związku z nabyciem udziałów w nadawcy telewizyjnym w Polsce

W

doradztwo prawne na rzecz niemieckiego domu wydawniczego w związku z nabyciem udziałów w kilku portalach internetowych w Polsce

W

doradztwo prawne na rzecz zagranicznego inwestora w związku z nabyciem udziałów w polskim wiodącym portalu internetowym

W

doradztwo prawne na rzecz inwestora branżowego w zakresie nabycia udziałów w spółce prowadzącej sieć kin w Polsce

W

doradztwo prawne na rzecz europejskiego operatora infrastrukturalnego w zakresie nabycia udziałów w wiodącym dostawcy usług telekomunikacyjnych

W

doradztwo prawne na rzecz europejskiego wiodącego przedsiębiorcy w projekcie dotyczącym nabycia infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym stacji bazowych, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!