Praktyka pozyskiwania środków unijnych

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Nasze doświadczenie

Praktyka pozyskiwania środków unijnych

Prawnicy Kancelarii od początku dostępności funduszy europejskich w Polsce doradzają przedsiębiorcom z różnych dziedzin gospodarki przy pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich.

Prawnicy Kancelarii doradzali między innymi wiodącym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w zakresie możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój działalności telekomunikacyjnej w Polsce.

Doświadczenie powyższe obejmuje analizę konkretnych programów unijnych zarówno ogólnopolskich, jak i regionalnych programów operacyjnych, pod kątem pozyskania środków finansowych na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności sieci szerokopasmowych i ruchomych.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Z sukcesem realizujemy złożone projekty

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Wybrane projekty z zakresu pozyskiwania środków unijnych, w których uczestniczyli prawnicy naszej Kancelarii prawnicy obejmują:

W

doradztwo prawne w zakresie kwalifikowalności kosztów, które mogły być sfinansowane z przedakcesyjnych funduszy europejskich SAPARD

W

doradztwo prawne przy ustalaniu kwestii dofinansowania działalności lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi, w tym uruchomienia dodatkowych tras lotniczych, ze środków pochodzących z funduszy europejskich

W

doradztwo prawne obejmujące analizę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" pod kątem możliwości rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w gminach

W

doradztwo prawne przy pozyskiwaniu środków finansowych z EFRR w zakresie działania 8.4 na rozbudowę pętli abonenckich

W

doradztwo prawne obejmujące analizę przepisów europejskich pod kątem dopuszczalności przyznawania środków z funduszy europejskich dużym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

W

doradztwo prawne obejmujące analizę modeli PPP, możliwych do zastosowania, przy pozyskiwaniu i efektywnym wykorzystaniu środków z funduszy europejskich na rozbudowę sieci szerokopasmowych

W

doradztwo prawne obejmujące analizę modeli pozyskiwania środków z funduszy europejskich na rozbudowę sieci szerokopasmowych przy zastosowaniu zamówień publicznych.

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!