Praktyka ds. własności intelektualnej, umów IT i outsourcingu

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Nasze doświadczenie

Praktyka ds. własności intelektualnej, umów IT i outsourcingu

W ramach tej praktyki prawnicy Kancelarii świadczyli usługi doradztwa prawnego dotyczące licznych projektów związanych z nowymi technologiami, własnością intelektualną i przemysłową, Internetem, nieuczciwą konkurencją, prawem mediów, Internetu i reklamy. Projekty te dotyczyły między innymi prowadzenia spraw związanych z naruszeniami znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji, spraw celnych związanych z podróbkami, wdrażania systemów IT oraz licencjonowania praw autorskich.

Prawnicy naszej Kancelarii negocjowali umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania, doradzali przy zapewnianiu ciągłości praw we wszystkich aspektach dotyczących znaków towarowych, nazw domen i własności praw autorskich.

Zajmowaliśmy się także bieżącą obsługą prawną stacji telewizyjnej oraz negocjowaniem umów związanych z nabywaniem praw do programów telewizyjnych, formatów i materiałów informacyjnych. Prawnicy naszej Kancelarii sporządzali umowy związane z produkcją i dystrybucją treści.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Jesteśmy ekspertami w sprawach dotyczących własności intelektualnej, umów IT i outsourcingu

Reprezentowaliśmy zagranicznego dostawcę oprogramowania w negocjacjach z jedną z największych polskich spółek przy zawarciu umowy o udzielenie licencji i świadczenie usług w zakresie oprogramowania archiwizacyjnego.

W ramach praktyki prawnicy naszej Kancelarii przygotowywali liczne umowy licencyjne na korzystanie z praw autorskich przez spółki działające w różnych dziedzinach gospodarki.

Doradzaliśmy naszych Klientom w tworzeniu i uruchamianiu centrów, na różnych etapach projektów wdrożeniowych, jak również przy wykorzystaniu wirtualizacji zasobów do gromadzenia danych jak również rozwiązań opartych na różnych modelach zastosowania chmury obliczeniowej.

Prawnicy Kancelarii zaangażowani byli również w projekty dotyczące wdrażania systemów informatycznych w rozległych środowiskach gromadzenia i dalszego przetwarzania danych.

Kancelaria zaangażowana była również w sporządzanie ekspertyz dotyczących prawnych aspektów zastosowania sztucznej inteligencji w działalności gospodarczej.

Z sukcesem realizujemy złożone projekty

Poniżej przedstawiamy wybrane projekty, w których doradzali prawnicy naszej Kancelarii:

W

doradztwo prawne na rzecz integratorów obejmujące przygotowanie dokumentacji handlowej związanej z outsourcingiem informatycznym oraz wdrożenie systemów informatycznych

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego dostawcy usług z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz usług telekomunikacyjnych w zakresie budowy i uruchomienia centrum danych

W

doradztwo prawne na rzecz wykonawcy stacji kolejowych w postępowaniu w sprawie dostawy i integracji iluminatorów oraz systemów informatycznych do ich obsługi na linii kolejowej LK7

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego producenta oprogramowania w zakresie analizy dokumentacji projektowych i wdrożeniowych

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego koncernu wydawniczego w związku z wdrożeniem systemu informatycznego

W

doradztwo prawne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tworzenia portalu internetowego przez międzynarodową spółkę z branży kosmetycznej

W

doradztwo prawne na rzecz naszych Klientów z różnych branż w zakresie przygotowywania umów przenoszących prawa autorskie do utworów

W

doradztwo prawne na rzecz zagranicznego producenta sprzętu ogrodniczego w zakresie stworzenia i uruchomienia platformy sprzedażowej

W

doradztwo prawne obejmujące prowadzenie analiz dotyczących reklamy produktów alkoholowych oraz produkcji filmowej na rzecz wiodącego producenta napojów alkoholowych

W

doradztwo prawne obejmujące reprezentowanie naszego Klienta w postępowaniu w trybie zamówienia publicznego dotyczącego stworzenia i wdrożenia oprogramowania oraz zakupu licencji na oprogramowanie standardowe dla organu administracji publicznej

W

doradztwo prawne obejmujące reprezentowanie naszego Klienta w postępowaniu w trybie zamówienia publicznego dotyczącego stworzenia i wdrożenia oprogramowania oraz zakupu licencji na oprogramowanie standardowe, przygotowywanego dla przewoźnika kolejowego

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego dostawcy oprogramowania obejmujące negocjowanie multijurysdykcyjnych umów outsourcingowych

W

reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych m.in. związanych z nieuczciwą konkurencją, ochroną znaków towarowych i dochodzeniem roszczeń majątkowych.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!