Praktyka ds. rozwiązywania sporów

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Nasze doświadczenie

Praktyka ds. rozwiązywania sporów

Prawnicy naszej Kancelarii specjalizujący się w doradztwie przy rozwiązywaniu spraw spornych mają bogate doświadczenie oraz szereg osiągnięć w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych, a także międzynarodowych negocjacji handlowych oraz mediacji. Reprezentowaliśmy naszych Klientów przed sądami administracyjnymi i cywilnymi różnych instancji oraz organami kontroli i nadzoru.

Prawnicy naszej Kancelarii z powodzeniem wspierali klientów w poszukiwaniu najbardziej efektywnych sposobów rozwiązywania trudnych sporów. Wykazują się niezmierną skrupulatnością oraz determinacją, cechami niezwykle potrzebnymi zwłaszcza w długotrwałych i wyczerpujących postępowaniach sądowych.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Z sukcesem realizujemy złożone projekty

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Wybrane projekty, w których doradzali prawnicy naszej Kancelarii obejmują:

W

doradztwo prawne w postępowaniu przed polskimi organami regulacyjnymi, Komisją Europejską oraz sądem powszechnym w związku z naruszeniem reguł konkurencji na rynku telekomunikacyjnym

W

doradztwo prawne w postępowaniu przed Komisją Europejską w związku ze skargą na polski rząd w sprawie pomocy publicznej na rynku telekomunikacyjnym

W

reprezentowanie wiodącego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w postępowaniu przed Komisją Europejską w sprawie kwalifikacji prawnej usług dostarczanych przez ten podmiot jako usług telekomunikacyjnych

W

reprezentowanie operatorów telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi oraz powszechnymi w sprawach dotyczących rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w tym między innymi dotyczących pozycji rynkowej, niewykonania obowiązków regulacyjnych, unieważnienia przetargów na przydział częstotliwości radiowych, kar pieniężnych, współpracy międzyoperatorskiej

W

reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach sądowych i przed organami administracji w sprawie dostępu do informacji publicznej

W

reprezentowanie naszych Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej

W

reprezentowanie naszego Klienta w postępowaniu arbitrażowym w związku z roszczeniami dotyczącymi naruszenia umowy międzynarodowej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji

W

reprezentowanie naszych Klientów w sądowych postępowaniach odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zaś wcześniej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!