Nasz zespół

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Zespół Kancelarii obejmuje radców prawnych o wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas współpracy z czołowymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

Nasi prawnicy odgrywali kluczową rolę w projektach wymagających pionierskich i innowacyjnych rozwiązań.

Doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzania tych projektów wyposażyło nasz zespół w umiejętności potrzebne do oferowania klientom nowatorskich usług prawnych w nowych i nierozpoznanych sytuacjach.

Pracę starszych prawników wspomagają młodsi prawnicy.
Pracą zespołu prawników kieruje Dr hab. Andrzej Krasuski, radca prawny.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2003 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zaś stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2003 roku uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego. Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracownik w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego tej uczelni.

Doświadczony radca prawny, ekspert z zakresu prawa komunikacji elektronicznej i nowych technologii, chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji oraz ochrony prywatności, od 1994 roku doradzający Klientom w złożonych sprawach prawnych i regulacyjnych na rynku nowych technologii, jako partner w międzynarodowych kancelariach prawnych, a następnie w ramach własnej praktyki prawniczej – Kancelarii Tel-Lex.

Z sukcesem doradzał Klientom w realizowaniu przedsięwzięć na rynku nowych technologii, w tym fuzji i przejęć operatorów telekomunikacyjnych, wprowadzania projektów MVNO, MVNE, sieci NGN, postępowaniach selekcyjnych na częstotliwości, pracował również przy Karcie Równoważności oraz porozumieniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z Telekomunikacją Polską S.A.

Jest bardzo doświadczonym i skutecznym prawnikiem w sprawach spornych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

Posiada znaczące doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych. Doradzał przy wdrażaniu RODO w wielu gałęziach gospodarki oraz spółkach komunalnych, jak również w zakresie tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej.

Obszary specjalizacji obejmują: prawo gospodarcze publiczne, prawo nowych technologii, w tym prawo telekomunikacyjne, sprawy regulacyjne, ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych, prawne aspekty zastosowania sztucznej inteligencji.

Autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym komentarza do ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, który w różnych wydaniach jest na rynku 15 lat, oraz monografii, w tym m.in. w zakresie prawnych aspektów zastosowania chmury obliczeniowej, ochrony danych osobowych na podstawie RODO oraz podstaw prawnych zastosowania sztucznej inteligencji.

Od 12 lat współpracuje z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym (oraz ITU Academy) prowadząc wykłady i seminaria z zakresu prawa telekomunikacyjnego, chmury obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji. Prowadzi również wykłady z zakresu prawa telekomunikacyjnego i ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego oraz na niestacjonarnych Studiach Administracyjnych z zakresu prawa telekomunikacyjnego.

Rekomendowany w międzynarodowych rankingach firm prawniczych, w tym od 2008 r. w Chambers Europe jako wiodący prawnych w obszarze Telekomunikacji, Mediów, Technologii i Ochrony Danych Osobowych, rankingu Best Lawyers w dziedzinie telekomunikacji oraz polskich rankingach, w tym Polityka Insight w zakresie ochrony danych osobowych.

Opinie o Kancelarii

Jesteśmy rekomendowani w międzynarodowych rankingach dla kancelarii prawnych, w tym Chambers Europe od 2008 r. na pozycjach wiodących w obszarze prawa telekomunikacyjnego, mediów, technologii
i ochrony danych osobowych, w rankingu Best Lawyers w obszarze telekomunikacji, ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych oraz polskim rankingu Polityka Insight w obszarze ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy wybrane referencje i wyróżnienia w zakresie prawa telekomunikacyjnego, mediów
i nowych technologii oraz ochrony danych osobowych otrzymane przez prawników naszej Kancelarii.

“Ten uznany zespół jest wyróżniany za swoje doświadczenie w kwestiach regulacyjnych na rynku TMT, zwłaszcza  w sprawach dotyczących firm telekomunikacyjnych.

Respondenci mówią: «Ten zespół jest zawsze dostępny i posiada bardzo dużą wiedzę na temat prawa telekomunikacyjnego. Prawnicy ci są szczególnie silni w sprawach sądowych.”

Chambers Europe 2013

Polska, Telekomunikacja, Media i Technologie

„Andrzej Krasuski awansuje w tegorocznym rankingu dzięki wielu pochwałom klientów i innych prawników na rynku. Jeden z respondentów z zachwytem opisał go jako «pozytywnie nastawionego i otwartego» praktyka o wszechstronnej wiedzy.”

Chambers Europe 2013

Polska, Telekomunikacja, Media i Technologie

“Dr Andrzej Krasuski został wyróżniony w gronie najlepszych (Band 1) prawników specjalizujących się w zakresie prawa ochrony danych osobowych.”

Chambers Europe 2013

Polska, Ochrona Danych Osobowych

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!