Działania naruszające prawa do domen internetowych – dr hab. Andrzej Krasuski, radca prawny współautorem nowej monografii

25 lip, 2021 | Aktualności

Opisana w książce problematyka prawnych aspektów domen internetowych stanowi jedno najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze prawa nowych technologii. Dotyczy zarówno postępowań karnych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem domen internetowych, jak i sporów rozstrzyganych na drodze cywilnej.

Wśród analizowanych zagadnień znalazły się m.in.:

  • zdefiniowanie charakteru prawnego domeny internetowej i opis procesu jej rejestracji;
  • rozpoznanie i zaklasyfikowanie poszczególnych rodzajów działań naruszających prawo do domeny internetowej, takich jak np. cybersquatting, łapanie domen, typosquatting, niezamierzona zmiana bitów, homograph-based squatting, czy combosquatting;
  • kolizji domeny z prawem ochronnym na znak towarowy, przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawem do firmy;
  • rozstrzyganie sporów dotyczących naruszenia praw do domen internetowych przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji;
  • przestępstwa popełniane w związku z wykorzystaniem domen internetowych oraz metodyka prowadzenia postępowań w sprawach z ich wykorzystaniem.

Książka zainteresuje menedżerów start-upów i firm z branży IT, product ownerów, programistów, a także prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, zajmujących się sprawami domenowymi.

Więcej informacji o publikacji znajdziecie Państwo na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer: https://www.profinfo.pl/sklep/dzialania-naruszajace-prawa-do-domen-internetowych,148418.html

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!