Dr. hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD wśród prelegentów XXI międzynarodowej konferencji Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego

21 wrz, 2022 | Aktualności

W dniu 20.09. 2022 r. Dr. hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD wraz z Prof. dr hab. Jadwigą Glumińską-Pawlic wygłosili wspólny referat pt. ,,Aspekty prawne zarządzania ryzykiem w kontroli zarządczej” na XXI dorocznej międzynarodowej konferencji Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Problematyką konferencji jest kontrola finansów publicznych.

Program konferencji znajduje się pod linkiem: https://centeroffinance.org/doroczna-konferencja-2022.

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!