Nasze doświadczenie

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Praktyka komunikacji elektronicznej, mediów i nowych technologii

Praktyka komunikacji elektronicznej, mediów i nowych technologii naszej Kancelarii oferuje usługi doradztwa prawnego w wielu aspektach związanych z prowadzoną przez naszych Klientów działalnością gospodarczą na rynku telekomunikacyjnym i rynku mediów oraz nowych technologii.

Na przestrzeni ostatnich lat prawnicy naszej Kancelarii doradzali z sukcesem w zakresie istotnych, złożonych i precedensowych projektów na rynku telekomunikacyjnym, mediów i nowych technologii.

Praktyka ochrony danych osobowych

Pomagamy naszym Klientom dostosować całą działalność jak też poszczególne projekty biznesowe do ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym odnoszących się również do tajemnic prawnie chronionych. Tworzymy dla naszych Klientów dokumentację dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych. Specjalizujemy się w kompleksowych projektach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach grup kapitałowych, uwzględniających przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem danych wrażliwych, w tym między innymi w sektorze świadczenia usług medycznych, bankowości i ubezpieczeniach. Doradzamy naszym Klientom w zakresie wykorzystania danych osobowych w obszarze marketingu, w tym marketingu czasu rzeczywistego, profilowania oraz zastosowania danych biometrycznych. Prowadzimy dla naszych Klientów audyty w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych, oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Posługujemy się sprawdzonymi modelami w zakresie oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowania administracyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Praktyka zamówień publicznych

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w zagadnieniach związanych z przetargami publicznymi, w tym doradzają w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Uczestniczyli w wielu postępowaniach dotyczących udzielenia zamówienia publicznego.

Praktyka pozyskiwania środków unijnych

Prawnicy Kancelarii od początku dostępności funduszy europejskich w Polsce doradzają przedsiębiorcom z różnych dziedzin gospodarki przy pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich.

Praktyka ds. własności intelektualnej, umów IT i outsourcingu

W ramach tej praktyki prawnicy Kancelarii świadczyli usługi doradztwa prawnego dotyczące licznych projektów związanych z nowymi technologiami, własnością intelektualną i przemysłową, Internetem, nieuczciwą konkurencją, prawem mediów i reklamy. Projekty te dotyczyły między innymi prowadzenia spraw związanych z naruszeniami znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji, spraw celnych związanych z podróbkami, wdrażania systemów IT oraz licencjonowania praw autorskich.

Praktyka prawa handlowego i prawa cywilnego

Świadczymy na rzecz naszych Klientów, działających w różnych dziedzinach gospodarki, bieżącą obsługę prawną w sprawach dotyczących prawa cywilnego i prawa handlowego. Usługi doradztwa prawnego obejmują przygotowywanie różnorakich umów wykorzystywanych przez naszych Klientów w obrocie gospodarczym. Ponadto prawnicy Kancelarii doradzają naszym Klientom w złożonych sprawach dotyczących między innymi nabywania wydzielonych części przedsiębiorstw, w tym zasobów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, nieruchomości, jak również praw własności intelektualnej. Doradzamy naszym Klientom również w zakresie spraw korporacyjnych, w tym między innymi obejmujących zakładanie i likwidację spółek osobowych i kapitałowych, nabywanie udziałów i akcji, powoływanie i odwoływania organów, prawnych form podejmowania decyzji w spółkach prawa handlowego.

Praktyka ds. rozwiązywania sporów

Prawnicy naszej Kancelarii specjalizujący się w doradztwie przy rozwiązywaniu spraw spornych mają bogate doświadczenie oraz szereg osiągnięć w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych, a także międzynarodowych negocjacji handlowych oraz mediacji. Reprezentowaliśmy naszych Klientów przed sądami administracyjnymi i cywilnymi różnych instancji oraz organami kontroli i nadzoru.

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!