Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych

9 wrz, 2022 | Aktualności

Prezentujemy nową publikację autorstwa Dr hab. Andrzeja Krasuskiego, Prof. UJD oraz Inż. Przemysława Siembidy, pt. ,,Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych”, która wydana została przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Monografia przedstawia analizę zastosowania konstrukcji prawnej konkretyzacji obowiązków prawnych, opartej na kryterium ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W publikacji zostały omówione m.in.:

  • przyczyny stosowania norm prawnych opartych na analizie ryzyka,
  • sposoby konkretyzacji obowiązków prawnych w prawie powszechnie obowiązującym,
  • akt konkretyzacji obowiązku prawnego na podstawie kryterium ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i jego wykonanie,
  • pojęcie „ryzyko” oraz regulacja prawna ,,ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych”,
  • metodyka identyfikacji i szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
  • postępowanie z ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
  • kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie prowadzenia postępowań odnoszących się do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, w tym m.in. zasady postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • rola sądownictwa administracyjnego w kontekście stosowania modelu regulacji, polegającego na konkretyzacji obowiązków prawnych przez podmioty zobowiązane, za pomocą kryterium ryzyka.

Monografia przeznaczona jest dla pracowników naukowych wydziałów prawa szkół wyższych, jak również studentów studiów z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa nowych technologii jako literatura uzupełniająca. Publikacja będzie również przydatna dla administratorów, inspektorów ochrony danych w zakresie konkretyzacji i wykonania obowiązków prawnych związanych z analizą ryzyka w ochronie danych osobowych, a także adwokatów, radców prawnych i pozostałych osób, zainteresowanych tą dziedziną prawa.

Szerzej na temat monografii zob.: https://www.profinfo.pl/sklep/analiza-ryzyka-w-ochronie-danych-osobowych,194655.html

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!